Sākumlapa atskaitei - projekta nosaukums un apraksts. Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv
Papildu info par šo atskaiti, lūdzu, sazināties ar roberts.ceruss@jaunradeslab.lv

Social Science in Social Action projekts ir noslēdzies un esam priecīgi dalīties ar paveikto!

Piedāvājam atskaiti ar mūsu secinājumiem no veiktajām kvalitatīvajām intervijām, sociālo zinātņu studentu atziņām un darbnīcas, kas notika 10. oktobrī.

No sirds ceram, ka šī informācija veicinās sociālo pārmaiņu veikšanu pēc iespējas veiksmīgāk, mācoties vienam no otra!